Een geregeld leven. Sociologie en sociale politiek in Nederland 1925-1968

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)288-289
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume103
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit