Een gezin houdt delinquent op het rechte pad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

26 Downloads (Pure)

Samenvatting

Veel criminele jongeren gaan door met het plegen van delicten nadat ze een
straf hebben uitgezeten. Drie jaar na het verblijf in een justitiële instelling komt
ongeveer 60 procent van deze jongeren opnieuw met justitie in aanraking
vanwege het plegen van een delict. Maar gebeurtenissen op latere leeftijd kunnen
helpen om deze jongeren op het rechte pad te houden. Vooral ouderschap lijkt
hierbij een belangrijke rol te spelen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-3
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume32
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit