Een Gideonsbende in de wetenschap: De beroepsvereniging vrouwenstudies van keukentafel tot Europees Expertisecentrum (SLOV en NGV, 1980-2000)

Margit van der Steen, Erna Kas (Bijdrager)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

In dit artikel blikken Erna Kas en Margit van der Steen terug op de rol die hun ‘eigen’ organisaties speelden bij de ontwikkeling van vrouwen- en genderstudies. Dit waren de beroepsverenigingen SLOV (Stichting Landelijk Overleg Vrouwenstudies) en het daaruit voortvloeiende NGV (Nederlands Genootschap Vrouwenstudies) met al zijn internationale activiteiten. In deze bijdrage proberen zij te achterhalen hoe, in interactie met de ontwikkeling van vrouwenstudies, een bescheiden initiatief aan de keukentafel kon uitgroeien tot een Europees expertisecentrum.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)369-382
Aantal pagina's14
TijdschriftTijdschrift voor Genderstudies
Volume23
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2020

Keywords

  • women´s studies

Citeer dit