Een Groninger volksheilige door de eeuwen heen [Review of: R van Schaïk (1985) Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)28-29
TijdschriftGroninger Kerken
Volume3
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit