Een harmonisch gezin en individuele ontplooiing: enkele beschouwingen over veranderende opvattingen over de vrouw in Nederland sinds de jaren dertig

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)28-50
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume108
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit