Een haven te ver [Review of: Victor Enthoven (2009) Een haven te ver. De Britse expeditie naar de Schelde van 1809]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)113-115
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume126
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit