Een historische Basisregistratie Personen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-15
TijdschriftGenealogie: tijdschrift voor familiegeschiedenis
Volume18
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit