‘Een homo is minder verdacht dan een held’: Literaire verbeeldingen van Michiel de Ruyter en het nationale-identiteitsdebat na 2001

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)167-194
Aantal pagina's28
TijdschriftNederlandse Letterkunde
Volume25
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2020

Citeer dit