Een jonge en tere bloem. De Nederlandse anglistiek rond 1900 en de transfer van literatuur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)295-308
TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume128
Nummer van het tijdschrift3-4
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit