Een joods kind dat weet van eeuwen heeft: Anne Frank als vluchtelinge, schrijfster en icoon

Frank Vree, van (Redacteur), Martin van Gelderen (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Samenvatting

In deze bundel wordt vanuit verschillende historische en literaire invalshoeken ingegaan op het schrijverschap van Anne Frank, de omstandigheden waarin haar werk tot stand kwam en de wording van Anne tot wereldwijd symbool. De bundel biedt op aansprekende en toegankelijke wijze inzicht in de kernthema’s van Anne’s dagboek en van de receptie: Anne’s joods-zijn, haar geloof in en twijfel aan de goedheid van de mens, haar rol als icoon van de Holocaust, de rol van haar vader Otto Frank, de spanningen tussen haar manuscripten en de veelheid aan interpretaties, die vanaf de publicatie van het dagboek in 1947 werden ontwikkeld tussen Amsterdam en Hollywood.
De bundel presenteert vernieuwende perspectieven op de culturele vorming van Anne Frank en de wereld van Duitse-joodse vluchtelingen in Amsterdam, maar ook op het fenomeen onderduiken, de opsporingsmethoden van de politie en het verval van het bestuur in de hoofdstad. Daarmee wordt een scherp beeld gegeven van de achtergronden en ervaringen van Anne als onderduikster en de bijzondere aspecten van haar schrijverschap, ook vanuit haar eigen perspectief als meisje en jonge vrouw.
De wordingsgeschiedenis van het achterhuis aan de Prinsengracht tot een bedevaartplaats en van Anne tot wereldwijd icoon worden vanuit een vergelijkende, nationale en internationale invalshoek belicht. Beschreven wordt hoe ze in Nederland al min of meer in vergetelheid was geraakt op het moment dat de Amerikaanse toneel- en filmbewerking van haar dagboek uitzinnige successen boekte. Vanaf eind jaren vijftig groeide Anne Frank uit tot een universeel icoon, niet alleen van de jodenvervolging, maar ook van veerkracht, weerbaarheid en onschuld.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijPrometheus
Aantal pagina's398
ISBN van geprinte versie9789044651461
StatusGepubliceerd - 22 sep. 2022

Keywords

  • Tweede Wereldoorlog
  • herinneringscultuur
  • jodenvervolging
  • holocaust
  • intellectuele geschiedenis

Citeer dit