Een katholieke mentale ruimte: [Bespreking van: Roberto Dagnino, Twee leeuwen, één Kruis. De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse verstandhouding (1830 - ca. 1900). Hilversum: Verloren, 2015]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)419-421
TijdschriftSpiegel der Letteren
Volume59 (2017)
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit