Een klein land dat de wereld bestormt: Het nieuwe Rijksmuseum en het Nederlandse koloniale verleden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
212 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)156-169
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume129
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit