Een leven lang calvinistisch verzet. Het strijdbare leven van Gezina van der Molen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)58-62
Aantal pagina's4
TijdschriftBiografie Bulletin
Volume2007
Nummer van het tijdschriftvoorjaar
StatusGeaccepteerd/in druk - 2007

Citeer dit