Een leven lang strijden voor het ABN. Bij de dood van P.C. Paardekooper (1920-2013)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

173 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)194-196
TijdschriftOnze Taal
Volume2013
Nummer van het tijdschrift7/8
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit