‘Een man van “grote ommeslag” maar “beperkt statuur”; De boekhouder-generaal van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Batavia, 1611-1802’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-22
TijdschriftTijdschrift voor Zeegeschiedenis
Volume37
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit