Een man van Mars en zijn taalgemeenschap: Het ABN van P.C. Paardekooper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)52-59
TijdschriftOns Erfdeel : Vlaams-Nederlands Cultureel tijdschrift
Volume57
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit