Een maritiem manifest — een pleidooi over maritieme geschiedschrijving, data en wegen voorwaarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)71-79
TijdschriftTijdschrift voor Zeegeschiedenis
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit