Een meester in het minder grootse genre der novelle: Het onthaal van Hendrik Conscience in Nederland, 1849-1883

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

48 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)389-412
TijdschriftVerslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Volume123 (2013)
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit