Een melodiënzoekmachine voor de Nederlandse liederenbank

P. van Kranenburg, F. Wiering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26-27
TijdschriftDIXIT: tijdschrift over taal- en spraaktechnologie
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit