Een netwerk voor trainers in de SSH: SSHOC stimuleert internationale uitwisseling van training en services

Ellen Leenarts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het Europees gefinancierd project SSHOC faciliteert trainers in de sociale- en geesteswetenschappen met een community voor het uitwisselen van kennis en ervaring.
Vertaalde titel van de bijdrageTraining network
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
Aantal pagina's1
TijdschriftE-Data & Research
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 26 mei 2021

Citeer dit