Een nieuwe theorie over twee schilderijen van Johannes Vermeer (1632-1675)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

877 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een speurtocht in de archieven van Delft heeft een locatie onthuld waar Johannes Vermeer mogelijk twee van zijn schilderijen situeerde. Tegenwoordig staan deze twee doeken bekend als ‘Het Glas Wijn’ (The Glass of Wine) en ‘Dame met Twee Heren’ (The Girl with a Wine Glass). Een derde schilderij, nu bekend als ‘Onderbreking van de Muziek’ (Girl Interrupted in Her Music), heeft mogelijk ook betrekking op deze locatie. Deze plek was niet Vermeers atelier, maar een herenhuis iets buiten Delft: het huis van een puissant rijke familie aan de Buitenwatersloot. Dit herenhuis is vermoedelijk in 1742 bij een ontploffing van de achter het huis gelegen buskruitfabiek verwoest. Tegenwoordig staat hier het uit 1845 daterende poortgebouw van de voormalige kogelgieterij. Volgens de hier uiteengezette hypothese heeft Vermeer de twee bovengenoemde schilderijen gemaakt in opdracht van de toenmalige eigenaar van de buskruitfabriek, ter gelegenheid van het huwelijk van twee erfgenamen van dit familiebedrijf. Deze hypothese leidt ook tot nieuwe interpretaties van andere kenmerken in deze beide schilderijen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)9-32
Aantal pagina's24
TijdschriftDelfia Batavorum Jaarboek
Volume28
Nummer van het tijdschrift(2018)
StatusGepubliceerd - 25 mei 2019

Citeer dit