Een nieuwe vlokreeft voor de Nederlandse fauna. (Amphipod Photis reinhardi) new for the Netherlands)

W.J.M. Vader

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)93-96
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume77
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit