Een nieuwe vondst van Harpalus flavescens (Piller & Mitterpacher) Coleoptera: Carabidae). (A new discovery of Harpalus flavescens (Piller & Mitterpacher) (Coleoptera: Carabidae)

W.C.H. Sistermans, B.P.M. Krebs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)21-22
  TijdschriftEntomologische Berichten
  Volume46
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit