Een oorkondenboek voor de wetenschapper en de leek [Review of: (1999) U. Spengler-Reffgen (ed.), Emmericher Urkundenbuch. Urkunden 828-1355]

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

167 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)52-57
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volumejrg. 13
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit