Een originele brief van Hugo de Groot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Beschrijving van een recent door de KB aangekochte brief van Grotius aan de Franse edelman François-Auguste de Thou, dd. 1 augustuis [1635]
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTextualscholarship.nl
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit