Een oudtestamentaire zeeslang in de fossielenzaal: het verhaal van Hydrarchos harlani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

About a chimaeral fossil sea snake that was exploited using both religious and scientific authority.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)29-32
Aantal pagina's4
TijdschriftWonderkamer
Volume2021
Nummer van het tijdschrift04
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Een oudtestamentaire zeeslang in de fossielenzaal: het verhaal van Hydrarchos harlani'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit