Een passende aanpak van eenzaamheid: Een vertaalslag van empirische data naar de praktijk

J. de Jong-Gierveld, T.G. van Tilburg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie
Volume53
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 28 feb. 2022

Citeer dit