Een postmodern cartesiaan [bespreking van het boek "Het verborgen raderwerk, D. Draaisma (1990)"]

P. Wouters

    Onderzoeksoutput: Andere bijdrageWetenschappelijk

    12 Downloads (Pure)
    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1991

    Citeer dit