Een problematische poging tot rehabilitatie van Jan de Vries

T. Dekker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)73-81
TijdschriftVolkskundig Bulletin
Volume26
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit