Een protozo in symbyose met algen in het Veerse Meer. (Protozoa symbiontic with algae in Lake Veere)

C. Bakker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)180-187
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume69
  StatusGepubliceerd - 1966

  Citeer dit