Een raadselachtige Friese rune. Nieuw licht op de totstandkoming van het Anglo-Friese Futhork

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

177 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)21-34
Aantal pagina's14
TijdschriftTijdschrift voor Skandinavistiek
Volume17
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit