Een rariteitenkabinet voor het wetenschapsbeleid: oratie uitgesproken door prof. dr. B.J.R. van der Meulen bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op het gebied van Evidence for Science Policy aan de Universiteit Leiden vanwege het Rathenau Instituut op maandag 27 maart 2017

B. van der Meulen

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
UitgeverijUniversiteit Leiden
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit