Een saaie eeuw in een saai land helder uiteengezet [Review of: Friso Wielenga (2009) Nederland in de twintigste eeuw]

E.M. Kieft

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift4 sept
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit