Een socialist schrijft in een poëziealbum: Friedrich Engels groet Henri van Kol

J.A.W. Gielkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTextualscholarship.nl
StatusGepubliceerd - 04 feb 2014

Citeer dit