Een sociologisch perspectief op langer werken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

De voorliggende rede werd door mij uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Pensioensociologie aan de Universiteit van Tilburg op 10 december 2010.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)36-52
TijdschriftTPE Digitaal
Volume5
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit