Een sprong in het duister. Nederlandse emigratieliteratuur 1946-1992. Oratie bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Internationale Uitwisseling van Nederlandse literatuur in Historisch Perspectief vanwege het Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen aan de Universiteit Leiden op vrijdag 24 september 2021.

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieLeiden
UitgeverijUniversiteit Leiden
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit