Een sticker voor goed gedrag: Hoe meet je Open Science?

Heidi Berkhout

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

11 Downloads (Pure)

Samenvatting

Rens van de Schoot schreef in het boek Hoe zwaar is licht. Meer dan 100 dringende vragen aan de wetenschap dat wetenschappers in een glazen huis op een marktplein moeten gaan werken.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6
Aantal pagina's1
TijdschriftE-data & Research
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2017

Citeer dit