Een studie naar de effecten van betreding en bodemverdichting op de duinvegetatie

C.W.P.M. Blom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)16-17
  TijdschriftZuidhollands Landschap
  Volume'77
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit