Een stukje in een legpuzzel. De telling van de veestapel en de graanproduktie in Zwollerkerspel in 1526

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

458 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-107
TijdschriftA.A.G. Bijdragen
Volume28
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit