Een tegengewerkt maakbaar leven [Review of: M. van der Steen. Drift en koers. De levens van Hilda Verwey-Jonker]

J. Withuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
TijdschriftNRC Handelsblad
Volume25 feb
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit