Een themanummer over langer doorwerken

R.J.J. Wielers, J. Oude Mulders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

Redactioneel
Er is een nieuw pensioenakkoord. Het poldermodel heeft zijn waarde bewezen en de overheidsfinanciën blijven op orde. De vakbonden zijn, door de positieve uitslag van het FNV-referendum, niet uiteengevallen. Op bestuurlijk niveau kan de wind gaan liggen. De vraag dringt zich op of dat voorgoed is of slechts tijdelijk. De onderliggende kwestie is of het 'chagrijn in de samenleving' (dixit minister Koolmees) is verdwenen door een langzamere stijging van de AOW-leeftijd, die in 2012 nog als noodzakelijk maar recentelijk als 'hysterisch' (dixit minister-president Rutte) werd gekarakteriseerd.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTijdschrift voor arbeidsvraagstukken
Volume35
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - dec 2019

Citeer dit