Een tragische held [Review of: Mark van Hattem (2011) Voor een nieuw Oostenrijk. Aartshertog Johan als legerhervormer en generaal, 1805-1809]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

65 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)288-289
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume125
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit