Een uitzonderlijke extramurale leerstoel’ [Review of: Guy Janssens m.m.v. Kris Steyaert, Tweehonderd jaar neerlandistiek aan de Universté de Liège. Een geschiedenis van de oudste extramurale leerstoel Nederlands. Leuven-Den Haag: Acco, [2014].]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)239-241
Aantal pagina's3
TijdschriftSpiegel der Letteren
Volume57
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit