Een veertiende-eeuws conflict tussen de Predikheren en het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen. Nieuw licht op een van de dertiende-eeuwse bewijsstukken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Paleographic and diplomatic research of the charters from 1275 and 1278 on the base of witch the Preachers tried to claim their rights to the marshlands in West-Brabant. The charter of 1275 is proven to be false.
Vertaalde titel van de bijdrageA conflict in the fourtheenth century between the Preachers en the Hospital of Saint-Elisabeth in Antwerp.
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer2
Pagina's (van-tot)38-51
Aantal pagina's14
TijdschriftNoordbrabants Historisch Nieuwsblad
Volume13
StatusGepubliceerd - 1997

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Een veertiende-eeuws conflict tussen de Predikheren en het Sint-Elisabethgasthuis te Antwerpen. Nieuw licht op een van de dertiende-eeuwse bewijsstukken'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit