'Een verdraagzame dwingeland, Hugo de Groot (1543-1645)'

H.J.M. Nellen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-23
Aantal pagina's2
TijdschriftAdRem, Remonstrants Maandblad
Volume21
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit