Een vergelijking van de voorjaarstrek van drie populaties Brandganzen met behulp van GPS-satellietzenders

R. De Boer, Silke Bauer, Henk Van der Jeugd, B.J. Ens, L. Griffin, D. Cabot, K-M. Exo, Bart A. Nolet, Andrea Kölzsch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Onderzoek naar trekvogels heeft een grote vlucht
genomen sinds de introductie van draagbare apparatuur
met ingebouwde GPS-ontvangers, omdat
we hiermee de trek van individuele vogels in groot
detail kunnen volgen. In dit artikel brengen we
met behulp van GPS-satellietzenders de voorjaarstrek
van drie populaties Brandganzen in kaart. Populaties
verschillen in hun migratiepatronen, wat
kan worden teruggevoerd op verschillen tussen
routes, met name het al dan niet moeten oversteken
van een grote geografi sche barrière. Daarnaast
laten ganzen tussen jaren opmerkelijke verschillen
in trekpatronen zien, bijvoorbeeld het
overslaan van gangbare pleisterplaatsen. De trek
van Brandganzen blijkt verrassend variabel te zijn.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)99-106
TijdschriftLimosa
Volume87
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit