Een voorbeeld van gecamoufleerde taalbeïnvloeding: samenstellingsvormen van sjwasubstantieven in het Fries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

258 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)21-44
Aantal pagina's24
TijdschriftTaal & Tongval
Nummer van het tijdschrift61
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit