‘Een “war and society” geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
155 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit recensie-artikel bespreekt Pepijn Brandon het onder redactie van Petra Groen verschenen De Tachtigjarige Oorlog. Van opstand naar geregelde oorlog 1568-1648. De kracht van deze overzichtsstudie ligt in de toepassing van een uitgesproken ‘War and Society’-benadering, die de militaire geschiedenis ontdoet van haar ouderwetse, vaak nationalistische en militaristische insteek en de aandacht richt op de samenhang tussen oorlog en maatschappij. Maar de mogelijkheden voor herinterpretatie die deze benadering van de Opstand biedt, worden niet volledig benut, en de lacunes in onze kennis die deze studie blootlegt, blijven vaak onbenoemd. Waarom weten we nog zo weinig over de motieven van ‘de gewone soldaat’ in het rebellenleger? Hoe doorslaggevend waren militaire factoren in de uiteindelijke scheiding tussen Noord en Zuid? En op welke manieren beïnvloedde de oorlog het karakter van de nieuwe staat? Een consequente toepassing van de ‘War and Society’-benadering maakt het mogelijk deze oude vragen in te passen in een nieuw betoog.
Vertaalde titel van de bijdrage'A "war and society" history of the Eighty Years' War'
Originele taal-2Nederlands
Artikelnummer3
Pagina's (van-tot)51-72
Aantal pagina's21
TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
Volume129
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '‘Een “war and society” geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog’'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit