‘Een “war and society” geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
170 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '‘Een “war and society” geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog’'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities