Een zeventiende-eeuwse catfight: de geloofsovergang van Louise Hollandina van de Palts als inzet bij de aanspraken op het Markiezaat van Bergen op Zoom (1657-1659)’ (met N.N.W. Akkerman)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)63-72
Aantal pagina's9
TijdschriftDe Waterschans
Volume41
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit